top of page

Όροι χρήσης - Privacy Policy

greek flag

Τρόποι Πληρωμής
Συναλλαγές PayPal. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε λογαριασμό PayPal, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.paypal.com και εγγραφείτε στην υπηρεσία ανοίγοντας τον προσωπικό σας λογαριασμό. Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως το e-mail που θα χρησιμοποιείτε σε πιθανή παραγγελία από εμάς, είναι το ίδιο με εκείνο που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό του paypal.

 

Όλες οι παραγγελίες θα αποστέλλονται όταν και εφόσον έχει πιστωθεί η εκάστοτε συναλλαγή.

 

Αποστολή
Οι παραγγελίες θα αποστέλλονται ως δέματα A’ προτεραιότητας μέσω Ελληνικού Ταχυδρομείου. Όλες οι συναλλαγές υπόκεινται στις σχετικές ρυθμίσεις, κανονισμούς αλλά και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΤΑ .  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων www.elta.gr.

 

Ταχυδρομικά έξοδα
Τα ταχυδρομικά έξοδα υπολογίζονται και προστίθενται αυτόματα στη παραγγελία σας χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση από εμάς. Τα έξοδα αποστολής ακολουθούν με τη σειρά τους τα ευρύτερα τέλη εσωτερικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων. 

 

Ασφάλεια
Κάθε συναλλαγή στην ιστοσελίδα μας διέπεται από ασφάλεια και εγγύηση. Κάθε εισαχθείσα πληροφορία είναι προσωπική και ασφαλής.  Όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω του ψηφιακού πιστοποιητικού SSL, το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή, για την προστασία τους από κάθε παράνομη πρόσβαση από τρίτους. Κάθε πληροφορία η οποία μεταφέρεται είναι κρυπτογραφημένη και διαθέσιμη μόνο από τη μεριά του αποστολέα. Όμοια, οι πληροφορίες που αποστέλλονται από την Τράπεζα προστατεύονται με τη σειρά τους με τα ίδια μέτρα ασφαλείας προς ψηφιακή αποκρυπτογράφηση.

 

Επιστροφές

Επιστρέψτε τα προϊόντα εντός 14 ημερών από την ημέρα που τα λάβατε. Τα αντικείμενα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, άπλυτα, και αχρησιμοποίητα με τις αρχικές ετικέτες τους. Τα αντικείμενα πρέπει να επιστραφούν στα παρεχόμενα κουτιά και μέσα σε ένα προστατευτικό κιβώτιο αποστολής.

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ / ΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ περιλαμβάνουν: Οποιαδήποτε προϊόντα ήταν σε προσφορά κάτω  του 60% της τιμής τους ή έχουν επισημανθεί ως αντικείμενα που δεν επιστρέφονται Όλα τα στοιχεία θα επιθεωρούνται κατά την επιστροφή. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δεχτούμε αιτήματα επιστροφής, ωστόσο, σε σπάνια περίπτωση που ένα προϊόν επιστρέφεται σε ακατάλληλη κατάσταση, ελλιπή ή μετά από την περίοδο των 14 ημερών, δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων. Λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς όταν η επιστροφή σας υποστεί επεξεργασία στην αποθήκη μας. Το στοιχείο παραμένει στη φροντίδα σας προτού επιστρέψει σε εμάς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει μεγάλη προσοχή κατά την προετοιμασία του προϊόντος που θα μας επιστραφεί.

 

Όροι Χρήσης
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα υπόκειται σε αλλαγές χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλες οι δημοσιεύσεις παρέχονται επίσης χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής που μπορεί να περιλαμβάνει ανακρίβεια λόγω τυπογραφικών λαθών. Σε καμία περίπτωση που προκύπτεί ή σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ο ιδιοκτήτης αυτού του site μελλοντικά θα θεωρηθεί υπεύθυνος.

Όλα τα έγγραφα ξεχωριστά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστοχώρο αποτελούν πνευματικό δικαίωμα της εταιρίας μας και διέπονται από τις διεθνείς νόμους και ρυθμίσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Κείμενα, φωτογραφίες ή λογότυπα δύναται να ανατυπωθούν τμηματικά από τρίτους για προσωπική χρήση και μόνο, αν παραμείνουν αυτούσια και χωρίς τροποποιήσεις.

 

Προσωπικά Δεδομένα
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και οι διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των επαφών που προέρχονται από συναλλαγές, επαφές επικοινωνίας ή την υπηρεσία newsletter, θα παραμείνουν προσωπικές και ασφαλείς δίχως σε καμία περίπτωση να  δημοσιευθούν  ή να δοθούν σε τρίτους για εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

 

 

 

 

 

 

Payment
Paypal transactions. If you do wish to have a paypal account please visit www.paypal.com and register for a new account. Please make sure that the email you are using with your paypal account is the same with the one you use when ordering with us. 
Please note that your order will be processed once we have deposited the credit transaction.

 

Shipping
Merchandise will be shipped as an A’ Priority Parcel via Hellenic Post Office. All transactions are subjected to the relevant HPO standards, regulations and delivery limitations. For more information please visit Hellenic Post official website at www.elta.gr .

 

Security
Shopping at Rizescrete is safe and guaranteed. All information entered is private and secure.  All information is transfered through SSL digital certificate, which signs and encripts all information electronically, for their protection from any unauthorised access from third parties. All transfered information is encripted and available only for the intended person. Additionally, the information which is sent from the Bank is also protected with the same security measures for digital encription.

 

Return Policy
Return the items within 14 days from the day you received them.
Items must be returned unworn, unwashed, undamaged and unused with their original tags.Items must be returned in the original boxes provided and inside a protective shipping box.
NON-REFUNDABLE / NON-EXCHANGEABLE ITEMS includes: Any Sales items which on or below 60% off or marked as non-refundable items
All items will be inspected on return. We do our best to accommodate return requests, however, in the rare event that an item is returned in an unsuitable condition, incomplete or after the 14-day period, we will not be able to offer a refund.
Receive an email from us once your return being processed at our warehouse.
The item remains in your care before it gets back to us. Please do ensure that utmost care is taken when preparing the item to be returned to us.

Terms of Use
All information contained in this website is subjected to change without any notice. All material published is also provided without any warranty of any kind that may include inaccuracy due to typographical errors. In no event shall the owner of this site be held liable, resulting or related in any way to the use of this information.

All individual documents provided in this website are copyrighted following the international intellectual property regulation rules. Any parts might be reprinted by third parties only for personal use and only if they remain unedited and unmodified.

 

Privacy Policy
All personal information as well as contact emails that derive from any transactions, contact communication or the newsletter service, will be kept in privacy and not be published or given to third parties for commercial or any other use.

 

 

english flag
Return Policy
bottom of page